• تاریخ: ۱۳۹۹-۰۵-۱۶
  • شناسه خبر: 5029

گویند هفده مرداد روز خبرنگار است

کار مطبوعات وخبرنگاری به خاطر همین تآثیری که بر ذهن، عمل ورفتار مجموعه ای از مردم دارد نمیتواند به عنوان یک شغل شخصی وشغل کاسبانه مطرح شود . ((از بیانات مقام معظم رهبری))   قافله مرگ به نسل ما رسیده وبه تعبیری دیگر گرچه ...

کار مطبوعات وخبرنگاری به خاطر همین تآثیری که بر ذهن، عمل ورفتار مجموعه ای از مردم دارد نمیتواند به عنوان یک شغل شخصی وشغل کاسبانه مطرح شود . ((از بیانات مقام معظم رهبری))  

قافله مرگ به نسل ما رسیده وبه تعبیری دیگر گرچه مرگ سن وسالی نمی شناسد وبسان مهمان ناخوانده بدون دق الباب وارد گردیده ولی بوضوح می بینیم آشنایان دور ونزدیک هرکدام مثل درختی تنومند که با تبر طوفان به تنه اش زده اند درست بیخ گوشمان نقاب درچهره خاک کشیده وگر چه شاید ترس وهراسی از مردن بدل راه نداده ولی هر بار پشتمان از صدای پای مرگ میلرزد ومرگ حق است ولی چه خوب که باید باعزت رفت نه باذلت.

نقش خبرنگاران استانی

درسالهای گذشته باهمه سختی ها ،کج رفتاریها ، بی مهریها ونا ملایمتهایش سوختیم وساختیم ودردهای بسیاری راتحمل نمودیم کمتر لب به شکایت گشودیم که شاید بعضی از مسئولین دلیل آنرا عدم آگاهی از کاستی های موجود دانسته ولی ایندسته از ناکارآمدان بدانند که دلسوزی برای سرزمینی که در دامانش پرورش یافتیم وعشق وعلاقه وافرش مارا به سکوتی تلخ محکوم نموده! چرا که سرزمینی که به آن زرخیز گفته اند ودومین شهر ایران از نظر گردش مالی بعد از پایتخت بوده واولین استان اقتصادی وتولید واشتغال ونیروی کاری و… برترین بوده چه به لحاظ وجود منابع وذخایر عظیم نفت وگاز ،آب وخاک و چه وجود سدهای متعدد وتولید وصدور انرژی ، معادن سنگ ونمک وخاک حاصلخیز و…. همه وهمه دست بدست هم داده تااین سرزمین تافته در آفتاب سوزان هنوز به جایگاه رفیع خود نرسیده چه در طول هشت سال دفاع مقدس وداشتن مرز طولانی با کشور عراق این استان بیشترین ضربه های ناشی از موشکباران وبمباران دشمن را تجربه نموده وخیل شهدای بخون خفته گواه روشنی از پایمردی تمام اقشار در حفظ وحراست از سرزمین مقدسی که هر ذره آن گرانبها تر از زربوده وامروزه خبرنگاران این طلایه داران ندای حق میتوانند باتوجه به پتانسیل های ارزشمند موجود برای دفاع از حقانیت دایه دلسوزی بوده برای دفاع از حقانیت سرزمین مقدسمان که در هر گوشه از آن یاد وخاطره دلاوری های رزمندگان نقش بسته ولی از سویی عده ای از مسئولین دست اندر کار تاکنون به نقش ارزنده خبرنگاران پی نبردند . ونقش خانه مطبوعات که شاید یکی از وظایف اولیه آن شناخت واعتبار نهادن وحمایت و…. از خبرنگاران می باشد درسالهای اخیر فقط یک نام ودکوری بنام خانه مطبوعات بوده است و درطول سال با عدم توجه به این روز خاص، تنها با اجرای برنامه ای بی زنگ وبو جهت پاسداشت روز خبرنگار واحتمالآ صرف شامی بی ارزش و… از کنار این روز مهم می گذرد ،آیا ارزش یک خبرنگار که در طی یکسال از عمر پرارزشش و باتلاش وجدیت دربد ترین شرایط آب وهوای منطقه وجریانات حاشیه ای همین است وبس .حال که خانه مطبوعات پوست اندازی نموده ودرقالبی جدید ومتشکل از انسانهای پر انرژی شکل گرفته باید جرقه امید وبارقه روشنی بخشی باشد برای خبرنگاران، این خادمین بی ادعای انقلاب اسلامی .وخود باور باشند که هستند کسانیکه به وجود ونقش انان وافق بوده وبرایشان جایگاه وپایگاه خاصی را درمنظور داشته ونیک میدانیم که درسرزمینی که هر ذره از آب وخاکش تقدس داشته ومتاسفانه از هر گوشه وکنار آن هزاران عیب وایراد ونقیصه میبارد روح پاک مردم نجیب پاک منطقه به دلیل عدم امکانات موجود عبوس وپژ مردگی در رفتار وحرکات روز مره آنان بخوبی مشهود بوده وشاید علیرغم تلاش مسئولین امر نیت خیر خادمین مردم هنوز بلاد مقدس زندگی وحیات درحسرت آبادانی سوز دل واشکی برگونه زخمی چرکین بر دل دارند.

 

خوزستان اولین شهید خبرنگار

در دو دهه گذشته شهادت شهید صارمی که بهمراه تنی چند از همکاران خبری بعد از عزیمت به افغانستان جهت تحت پوشش قرار دادن نا امنی های افغانستان بدست نیروهای متحجر طالبان اسیر وپس از شکنجه بدرجه رفیع شهادت نائل گردید لذا حادثه فوق بر آن گردید که ۱۷ مرداد مصادف با شهادت این عزیزان روزی را بنام پاسداشت از خبر نگاران عنوان نمایند چه بعد از این واقعه هر ساله ودر چنین ایامی جهت بزرگداشت روز خبرنگار تنها بمدت چند ساعت وبصورت کمرنگ ونه درخور وشایستگی خبرنگاران بر گزار میگردید ولی نکته مهم دراینست که اولین خبرنگار شهیدقاسمی دانش اموزبوده که عنوان خبرنگار مدرسه را داشته وبعد برادران معرف خبر نگار انجمن های اسلامی مدارس بوده که در دهه ۶۰ بر اثر اصابت موشکی دشمن به شهادت رسیدند که جدا از سه شهید درشهرستان مسجدسلیمان میتوان به شهادت غلامرضا رهبر خبرنگار رسانه ملی اشاره نمود که درجبهه های هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسید ونیک بدانید که پدر این شهید عبدالحسین رهبر خبرنگار روزنامه اطلاعات درشهرستان آبادان بوده ، وی علاوه بر خبرنگاری روزنامه کارمند ارشد شرکت نفت آبادان بوده ودر زمان کودتای صدام حسین بر علیه حسن البکرو عبدلکریم قاسم وی به کشور عراق رفته ومصاحبه ای با آنان نموده که این مصاحبه در زمان خود باز تاب جهانی داشته .عبدالحسین رهبر با افشای باند وچاپ عکس واسامی آنان بطرز ناجوانمردانه توسط باندهای مافیایی زمان خود به قتل گردید. بااین اوصاف باید برای نقش خوزستان وارزش کاری خبر نگاران دراین خطه احترام وارزش خاصی قائل بود که امید است خانه مطبوعات درکالبد جدید حیات خویش بتواند نقش خبرنگاران بی ادعای این خطه قهرمان خیز وحماسه آفرین را به نحو احسن انجام دهد. انتظارمان از اعضائ خانه مطبوعات حفظ واحترام به جایگاه رفیع ومنزلت خبرنگاران بوده وبس و…..

 

نگاهی به آمار قربانیان جوهر وقلم
درسال ۹۴ تعداد ۵۵ خبرنگار درسراسر جهان درراه انجام وظایف کشته شدند، بایک نگاه ساده آماری میتوان گفت این رقم رشدی چشمگیر محسوب میشود چرا که درمقایسه با آمارهای گذشته یعنی درسال ۹۳ هفت نفر ودرسال ۹۲ هفده نفر کمتر بوده که اکثر قربانیان درثبت صحنه های جنگ وپر آشوب در اقصی نقاط ناامن وجنگ زده دنیا قربانی ثبت وقایع وحوادث شدند. بااین حال این آمار باز هم شاهد دیگری بر شرایط خشونت باری است که خبرنگاران قربانیان اصلی بوده اند. در شرایطی که دریک دهه گذشته حدود ۵۹۷ نفر از خبرنگاران درحین انجام وظایف بدلیل شغل خطیرشان جان شیرین را درراه انجام وظایف از دست داده اما این آمار بیانگر یک حقیقت نگران کننده است که اکثر قریانیان خبرنگار مستقیمآ مورد اصابت گلوله های آتشین قرار گرفته وبه تعبیری علیرغم خطرات درپیش رو آنان قربانیان ثبت وقایع وحوادث درپیش رو جهت انعکاس بوده که دراین راستا میتوان به قتل عمد تعدادی از آنان که افشآ کننده وقایع پشت پرده سوداگران، باند های قدرت و پشت پرده بوده که این گروهها با به خطر افتادن منافع خویش اقدام به ترور آنان نموده ، این آمار نشان میدهد که هدف قرار دادن عامدانه وآگاهانه خبر نگاران رو به رشد بوده که تعداد۱۴نفر در حین تهیه گزارشات جنگی و تعداد ۹نفر فقط درسوریه کشته شده اند وشاید تلخ ترین حادثه را میتوان به قتل ۸ کاریکاتوریست در دفتر مجله شارلی ابدو فرانسه نام برد ودرمقابل این حادثه قتل ۵ خبر نگار در کشور برزیل ،سودان جنوبی ،بنگلادش ، و۴نفر در مکزیک که مورد پوشش رسانه ای قرار نگرفت. در حقیت اما دراین کشورها که قتل خبر نگار رخ میدهد تمثیلی برای پنهان کردن اصل مساله وجود دارد وهنوز هم با گذشت سالیان متمادی از این حوادث هیچگونه تمایلی از سوی دولت جهت پیگیری اصل ماجرا اتفاق نیفتاده وعملآ وعلنآ بی خیال کشف حقایق پشت پرده شده اند .
شیفور رحمان بابو خبرنگار و وبلاگ نویس مستقل بنگلادشی بدلیل انتقاد درباره اعتقادات غیر منطقی وافراطی توسط سه نفر بصورت وحشیانه سلاخی شد ودر کشور برزیل نیز ۵ مورد قتل خبرنگار بدلیل انتشار گزارشات پیرامون فساد سیاستمداران این کشور کشته شدند .بالیما سانتوسی خبر نگار رادیویی برزیلی بحدی شنکجه داده شد بود که چشم راستش از حدقه بیرون زده وزبانش بریده شد ،خوزه مانزلر هم بعنوان یک وبلاگ نویس بدلیل انشار مطالب انتقادی توسط عواملی ناشناس طی یک عملیات سرش از بدن جدا گردید.

رتبه کشورها در زمینه باز داشت خبرنگاران

درگزارشات سالیانه کمیته حمایت از خبرنگاران کشورهای چین ومصر سردمدار حبس خبرنگاران بوده که بعد از کشور آفریقایی اریتره ، اتیوپی وترکیه در رده های بعدی قرار دارداز ۲۰۰ خبرنگار زندانی درسراسر جهان یک چهارم آن یعنی ۵۰ نفر فقط در چین محبوس بوده که این تعداد درکشور کمونیستی درزمان ریاست جمهوری شی جنیپنگ ۴۷نفر خبر نگار پشت میله های زندان بوده که میتوان به حبس ۳برادر خبرنگار اشاره نمود که با رادیویی آسیایی آزاد همکاری مینمودند که نحوه برخور دولت چین با اقلیت مسلمان اویغور را پوشش میدادند . کشور مصر در زمان حکومت حسنی مبارک درلیست بعدی با زندانی ۲۳ خبرنگار که هیچ کجای دنیا فشار برخبرنگاران به اندازه مصر نبوده که کشور اریتره که بعنوان بدترین دستگاه قضایی جهان یاد میشود هیچ یک از خبرنگاران که بر اساس لیست سازمان حمایت از خبرنگاران در اریتره زندانی هستندهرگز جهت دفاعیات از خود که جرمی مرتکب نشده اند دردادگاه حاضر نشده وحکم سنگین غیابی برای آنان صادر گردید وبر اساس گزارشات حمایت از خبرنگاران نگرانی ویژه ای نسبت به کشور ترکیه ابراز شده ، در یکسال گذشته تعداد خبر نگاران زندانی شده در این کشور که عنوان دمکراسی منطقه را بخود القاب نموده ۲برابر شده ودر کشور آفریقایی اتیوپی ودر زمان نخست وزیری هایلما ریام بیش از ۱۰خبر نگار درحبس بوده .درادامه کشورهایی همچون عربستان سعودی .آذربایجان .سوریه . ویتنام . بحرین . بنگلادش . میانمار یا همان کشور برمه بترتیب بعنوان کشورهای دارای تعداد بالای خبر نگار زندانی نامبرده شد که با توجه به کودتای نافرجام علیه دولت اردوغان وقتل کمال خاشقچی بار دیگر نام دوکشور عربستان وترکیه درصدر جدول مبارزه با خبرنگاران یاد شده است.
بنابر گزارشات کمیته حمایت از خبرنگاران ،خبرنگارانی که توسط گروههایی همچون داعش ونه توسط دولت بازداشت شدند را شامل نمیشود اما برآورد میشود حداقل ۵۰ خبر نگار در خاور میانه وشمال آفریقا مفقود شده اند که به احتمال زیاد توسط گروههای شبه نظامی همچون بوکو حرام و… گروگان گرفته شده اند .
با ذکر این نوشتاربه ۲ نکته مهم واساسی برخورد نموده نخست اینکه حرفه خبرنگاری حرفه ای مخاطره امیز ،شغلی زیان آور وخطر ناک وجز مشاغل سخت عنوان گردیده ومسئله دوم درحالیکه درکشورهایی همچون عراق ،پاکستان ، افغانستان ، سوریه و… جنگ ونا آرامی وجود داشته ودر کشور هایی همچون ارمنستان ،تاجیکستان ،مصر ،فرانسه ،آلمان ،بلژیک ، آمریکا و…. ترور وآدمکشی وگروگانگیری وخرابکاری و… رواج پیدا نموده .
خبرنگاران حاضر در دنیای پر آشوب جنگ وناامنی که تنها اسلحه دفاعی این سربازان خط مقدم قلم و دوربین بوده وگلوله اسلحه آنان جوهر قلم بوده که با اثر ترکش که همانا بیان وانعکاس واقعیتها بوده جهانرا از خواب غفلت بیدار مینمایند.

به قلم بهروز صالحی خبرنگار و سرپرست روزنامه سیاست روز در استان خوزستان