• تاریخ: ۱۳۹۸-۱۱-۰۱
  • شناسه خبر: 4422

جلسه پارلمان بانوان شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید.

جلسه پارلمان بانوان شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید. جلسه پارلمان بانوان باحضور خانم حسینی مشاور بانوان فرمانداری ،خانم فاطمه بهدارند رییس پارلمان بانوان ودیگر اعضا و بانوان فعال در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی امروز ...

جلسه پارلمان بانوان شهرستان مسجدسلیمان برگزار گردید.
جلسه پارلمان بانوان باحضور خانم حسینی مشاور بانوان فرمانداری ،خانم فاطمه بهدارند رییس پارلمان بانوان ودیگر اعضا و بانوان فعال در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی امروز در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری ایران مهر : دراین جلسه موضوعاتی همچون تشکیل کمیسیونهای پنجگانه اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی واشتغال ، آموزش ،پژوهش و توانمندسازی ،کمیسیون سلامت وجمعیت و کمیسیون حقوقی مطرح گردید.
همچنین در این جلسه مقرر گردید شناسایی ومعرفی ظرفیت های بانوان استان ،افزایش نقش زنان درنظام تصمیم سازی و تصمیم گیری،ایجادزمینه استفاده از زنان درحوزه های مدیریتی ،ارتقا سرمایه اجتماعی جامعه زنان وتحکیم بنیان خانواده از اهداف مهم پارلمان بانوان قرار گیرد .