• تاریخ: ۱۳۹۸-۱۰-۰۷
  • شناسه خبر: 4378

الگوی سنی باروری در ایران/بیشترین آمارولادت در دی، مرداد وشهریور

الگوی سنی باروری در ایران/بیشترین آمارولادت در دی، مرداد وشهریور بیشترین سهم ولادت متعلق به مادران ۲۵ تا ۲۹ ساله است و ۵۴.۲ درصد از ولادت ها نیز در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی بوده است. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، طی ۷ سال ا ...

بیشترین سهم ولادت متعلق به مادران ۲۵ تا ۲۹ ساله است و ۵۴.۲ درصد از ولادت ها نیز در سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی بوده است. بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، طی ۷ سال اخیراز سال ۹۰ تا ۹۷ در حدود ۴ درصد از ولادت‌ها از سوی مادر یا نماینده قانونی وی اعلام شده‌اند. سهم رویدادهای ولادتی که توسط پدر یا جد پدری اعلام می‌شود با اندکی افزایش در ۷ سال گذشته از ۹۱.۲ درصد در سال ۹۰ به ۹۲.۸ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

در همین سال‌ها سهم رویدادهای اعلام شده توسط مادر از ۴.۸ درصد در سال ۹۰ به ۴.۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

در سال ۹۷، ۹۸.۱ درصد از تولدها به استناد گواهی ولادت و تنها ۱.۳ درصد از گواهی گواهان در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ضبط شدند.

۹۸.۵ درصد از رویدادهای ولادت ضبط شده با گواهی ولادت معادل با ۹۶.۷ درصد از کل رویدادهای ولادت ضبط شده در پایگاه در بیمارستان رخ داده‌اند.

الگوی سنی باروری در ایران

بر پایه آمار ولادت‌های ثبت شده در سال ۹۷، بیشترین سهم ولادت‌های رخ داده (۲۹.۹ درصد) متعلق به مادران ۲۵ تا ۲۹ ساله و ۵۴.۲ درصد ولادت‌های رخ داده در سال مذکور بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سالگی بوده است.

سن پدر و مادر متولدان

در سال ۹۷ در کشور ۱,۳۶۶,۵۱۹ ولادت به ثبت رسیده که ۱,۳۳۴,۹۶۲ مورد آن در همان سال رخ داد ثبت شده است. در ولادت‌های جاری، میانگین سن مادران برابر ۲۹ سال و ۱ ماه و برای پدران ۳۳ سال و ۸ ماه بوده است بیشترین فراوانی ولادت‌های سال ۹۷ متعلق به مادران ۲۸ ساله با تعداد۸۳ هزار و ۵۴۹ ولادت و برای پدران ۳۲ ساله با فراوانی ۹۴ هزار و ۸۶۵ نوزاد بوده است.

از کل ولادت‌های ثبت شده سال ۹۷ سهم مادران و پدران جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله به ترتیب برابر با ۸۲.۹ و ۶۷.۶ درصد بوده است.

فاصله تولد با تاریخ رخداد ازدواج والدین

در سال ۹۷ تعداد ولادت هایی که فاصله رخداد آنها با تاریخ ازدواج که در یک سال و کمتر از یک سال بوده ۱۳۴ هزار و ۲۴۵ مورد بوده به عبارت دیگرحدود ۹.۸ درصد از ولادت‌های ثبت شده در فاصله زمانی یک سال و کمتر از یک ساله ازدواج والدین رخ داده است.

همچنین در سال ۹۷ نزدیک به ۴۲ زوج به ازای هر هزار ازدواج که ازاردیبهشت ماه سال ۹۵ تا تیر ماه ۹۶ رخ داده است فرزنددار شدند این شاخص برای استان‌های سیستان و بلوچستان و گلستان بیشترین مقدار و برای استان‌های قزوین و مازندران کمترین مقدار را دارد.

در سال ۹۷، ۶۳.۵ درصد از تولدهای ثبت شده ۸۴۳ هزار و و۷۱۰ رویداد با فاصله زمانی ۵ سال و بیشتر از وقوع ازدواج والدین رخ داده است