• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۷-۱۶
  • شناسه خبر: 4250

گزیده ای از مصاحبه با جانباز هشت سال جنگ تحمیلی که اسمی از او در بنیاد شهید نیست

...