• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۷-۱۶
  • شناسه خبر: 4229

به همت شهرداری قلعه خواجه صورت گرفت: ده هزار مترمربع از شهرو محلات قلعه خواجه آسفالت گردید.

طی هفته گذشته به همت شهرداری قلعه خواجه ده هزار مترمربع از شهرو محلات قلعه خواجه آسفالت گردید. مسلم نقدی پور شهردار قلعه خواجه با اعلام این خبر افزود:در طول هفته گذشته و به همت پرسنل خدوم این شهرداری ده هزارمتر از شهر قل ...

طی هفته گذشته به همت شهرداری قلعه خواجه ده هزار مترمربع از شهرو محلات قلعه خواجه آسفالت گردید.
مسلم نقدی پور شهردار قلعه خواجه با اعلام این خبر افزود:در طول هفته گذشته و به همت پرسنل خدوم این شهرداری ده هزارمتر از شهر قلعه خواجه ، محلات چگارمان ،چاریته و محله خانجان زیرسازی و آسفالت گردید.
وی همچنین افزود: در ادامه آسفالت و بهسازی شهر و محلات قلعه خواجه جدولکاری ،تخریب و زیرسازی لاین ورودی لالی شامل حمل کوپال و بیس ،زیرسازی قسمتی ازورودی دینراک،خیابان علیمردان خان،مقابل سازمان برق ،مقابل تربیت بدنی،ادامه خیابان یاس،خیابان جنب منابع طبیعی و خیابان جنب شبکه درمان که شامل ۱۱ هزار مترمربع تخریب ،زیرسازی،کوپال و بیس گردید.