• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۴-۱۸
  • شناسه خبر: 3627

ساختمان  امور مالیاتی شهرستان مسجدسلیمان درپی وقوع زلزله ۵/۷ ریشتری دیروز تخریب شد.  

ساختمان  امور مالیاتی شهرستان مسجدسلیمان درپی وقوع زلزله ۵/۷ ریشتری دیروز فروریخت این ساختمان که تاریخ ساخت آن به ابتدای دهه شصت برمی گرددبه دلیل زلزله و پس لرزه های دیروز و امروز بیشتر قسمتهای آن کاملآ ناامن و غیر قابل ...

ساختمان  امور مالیاتی شهرستان مسجدسلیمان درپی وقوع زلزله ۵/۷ ریشتری دیروز فروریخت این ساختمان که تاریخ ساخت آن به ابتدای دهه شصت برمی گرددبه دلیل زلزله و پس لرزه های دیروز و امروز بیشتر قسمتهای آن کاملآ ناامن و غیر قابل بهره برداری تشخیص داده شد
به گزارش پایگاه خبری ایران مهر دیروز پس از ریزش قسمتهایی از این ساختمان مدیرکل امورمالیاتی خوزستان شخصآ از وضعیت آن بازدید نمودند.
طی بررسیهای بعمل آمده و ارزیابیهای مقدماتی این ساختمان بدلیل احتمال ریزش و تخریب ناگهانی تخلیه گردید.