• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۴-۱۷
  • شناسه خبر: 3610

 همشهریان مراقب باشند پس لرزه هادر مسجدسلیمان ادامه دارند.

همشهریان مراقب باشند پس لرزه هادر مسجدسلیمان ادامه دارند. زمین لرزه ای به شددت ۵/۷ دهم در مقیاس ریشتر در عمق ۱۷ کیلوتری شهرستان مسجدسلیمان را ارزاند. به گزارش پایگاه خبری ایران مهر حوالی ساعت یازده و سی دقیقه این زلزله ب ...

همشهریان مراقب باشند پس لرزه هادر مسجدسلیمان ادامه دارند.

زمین لرزه ای به شددت ۵/۷ دهم در مقیاس ریشتر در عمق ۱۷ کیلوتری شهرستان مسجدسلیمان را ارزاند. به گزارش پایگاه خبری ایران مهر حوالی ساعت یازده و سی دقیقه این زلزله به وقوع پیوست وخسارات پانزده تا شصت درصد به مناطق مسجدسلیمان و گلگیر وارد کرد این زلزله همچنین باعث مسدود شدن بعضی جاده ها و تخریب بعظی از مناطق مسکونی در نمره هشت ،نمره یک ،بی بیان ،کلگه و بعضی روستاهای اطراف شد . در بعضی نقاط خانه ها دچار ترک خوردگی و قسمتی از کوه منطقه بی بی یان دچار ریزش شده است. سه پس لرزه در مسجدسلیمان تاکنون نیز به  وقوع پیوسته است.