• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۴-۱۶
  • شناسه خبر: 3594

برگزاری نشست های کتابخوانی در مجموعه فرهنگی هنری هزارویک شب

برگزاری نشست های کتابخوانی در مجموعه فرهنگی هنری هزارویک شب به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به منظور گسترش و ترویج کتابخوانی و علاقمند نمودن اقشار جامعه به کتاب و کتابخوانی هر هفته نشست های کتابخوانی در مجموعه فرهن ...

برگزاری نشست های کتابخوانی در مجموعه فرهنگی هنری هزارویک شب به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

به منظور گسترش و ترویج کتابخوانی و علاقمند نمودن اقشار جامعه به کتاب و کتابخوانی هر هفته نشست های کتابخوانی در مجموعه فرهنگی ،هنری وتاریخی هزارویک شب در زورخانه پوریای ولی شهرستان مسجدسلیمان برگزار می گردد.
مینا حقانی مدیر مجموعه هزارویک شب و از مدرسان دانشگاه ،مروج و تسهیلگر کتاب و کتابخوانی و برگزار کننده نشست های کتابخوانی تحت عنوان جرعه ای کتاب درارتباط با برگزاری چنین نشست هایی گفت: این نشست ها به مدت دوسال است که هر هفته تحت عنوان پنج شنبه های کتابخوانی بصورت مستمربرگزار میشود ودراین راستاتشکیل شش باشگاه کتابخوانی در تمام رده های سنی کودک تا بزرگسال که همه اقشار و رده های سنی بطور رایگان میتوانند
در این جمع ها حضور داشته باشند

حقانی ادامه داد:اگر سرمایه نقدی نداریم اما سرمایه های دیگری داریم و چرا این سرمایه را از یکدیگر دریغ کنیم سرمایه هر یک از ما ذهن ما ست. ما فقر مالی نداریم، ما در این عصر کاملا مجازی، فقر احساس و آگاهی و دوستی بیشتری نسبت به فقر مالی مان داریم، در نتیجه ما در فرهنگمان، در روابطمان، در معنای زندگی مان فقیرتر خواهیم شد وکودکان آسیب پذیرترین قشر متاثر از این فقر خواهند بودو گفتگو در خانواده ها، در دوستی ها رنگ باخته است. در ادامه این رنگ باختگی، بر اعتمادبنفس کودکان و مهارت های اجتماعی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
حقانی ادامه داد: کتاب بهترین یار و واسطه ای است تا بتوانیم از پشت ویترین فضای مجازی بیرون زده، خود را از طریق گفتگو و شهود و مذاکره به هم معرفی کنیم و از تجربیات یکدیگر بهره ببریم ومطالعه زمانی که به گفتگو گذاشته نشود راکد خواهد ماند همچنین ما کتاب نمی خوانیم تا نقل قول کنیم، بلکه میخوانیم تا هم دنیاهای متفاوت را تجربه و هم خود را تازه کنیم

مینا حقانی در ارتباط با ثبت باشگاه های کتابخوانی گفت : از سال گذشته پنج باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان را در جام باشگاههای کتابخوانی کشور زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  به ثبت رسانیده است و حتی برای تهیه ی کتابهای مخصوص هر رده ی سنی، که وظیفه ی والدین بود، خود اقدام نموده اند، تا خانواده های کودکان زحمتی متحمل نشوند چرا که کتابفروشی های مسجدسلیمان هیچکدام در این جام باشگاهها اعلام آمادگی نکردند.

وی در پایان افزود: ما در نشست ها و دور همی ها، کتابهایمان را به یکدیگر امانت می دهیم، کتابی را با هم بصورت همخوانی باهم میخوانیم، و از کتابهایی که خواندیم گفتگو میکنیم، و در این بین از تجربیات ، نظرات ودیدگاههای هم نیز بهره می بریم.

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍