• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۴-۱۳
  • شناسه خبر: 3559

رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک مدارس مسجدسلیمان با حضور سرپرست فرمانداری

رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک مدارس مسجدسلیمان با حضور سرپرست فرمانداری جلسه رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک مدارس شهرستانبا حضور حجت السلام والمسلمین حیدرحجتی نیا سرپرست فرمانداری، داوودی رئیس آموزش وپرورش، نم ...


رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک مدارس مسجدسلیمان با حضور سرپرست فرمانداری


جلسه رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان پوشاک مدارس شهرستانبا حضور حجت السلام والمسلمین حیدرحجتی نیا سرپرست فرمانداری، داوودی رئیس آموزش وپرورش، نماینده اداره صنعت معدن تجارت و همچنین نمایندگان تولیدکنندگان پوشاک مدارس شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

حجت السلام والمسلمین حیدر حجتی نیا سرپرست فرمانداری در این جلسه با اشاره به اینکهقابل قبول نیست محصولاتی که در داخل شهرستان تولید می شوند از خارج شهرستان خریداری شونداظهار داشت:
این جلسه با هدف ارتقاء کیفیت ، کاهش قیمت ، عدالت در توزیع و رقابت سالم بین تولیدکنندگان پوشاک مدارس شهرستان برگزار گردید و این اقدام در راستای توجه به تولیدات داخلی و تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولیدملی است.
حجتی نیا افزود: تولیدکنندگان بومی و کارآفرینان در اجرای شعار سال با محوریت رونق تولید حمایت و پشتیبانی می شوند و این مهم در دستور کار همه مسئولان شهرستان قرار دارد.
وی گفت:دراین جلسه از تولید کنندگان پوشاک مدارس خوآسته ایم جهت کمک به خانواده های بی بضاعت در تامین لباس دانش آموزان همکاری نمایند.
در پایان سرپرست فرمانداری با بیان اینکه رونق تولید به عملکرد و حمایت مسئولان نیازمند است و مشکلات تولیدکنندگان و موانع تولید باید در چهارچوب قانون و با کمک مسئولان برطرف شود اظهار امیدواری کرد که در شهرستان ضمن ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت فرصتی فراهم گردیده است تا خلاقیت تولیدکنندگان مسجدسلیمانی به کار گرفته شود.