• تاریخ: ۱۳۹۸-۰۳-۲۴
  • شناسه خبر: 3471

انتخابات اعضا هیات مدیره پارلمان مشورتی زنان شهرستان اندیکا برگزار گردید.

 انتخابات اعضا هیات مدیره پارلمان مشورتی زنان شهرستان اندیکا با حضور علی خدری فرماندارشهرستان ، زهرا اسماعیلی مسئول امور بانوان فرمانداری و ،به منظور تعیین هیات رئیسه وانتخاب نمایندگان استانی برگزار شد در ابتدا فرماندار ...

 انتخابات اعضا هیات مدیره پارلمان مشورتی زنان شهرستان اندیکا با حضور علی خدری فرماندارشهرستان ، زهرا اسماعیلی مسئول امور بانوان فرمانداری و ،به منظور تعیین هیات رئیسه وانتخاب نمایندگان استانی برگزار شد

در ابتدا فرماندار شهرستان اندیکا با اشاره به اینکه زنان، عنصر کلیدی درتوسعه جامعه میباشند، بیان کرد : نقش زنان در تمامی زمینه ها از جمله زمینه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،علمی ،فرهنگی و… بسیار پررنگ وچشمگیر است و این امر حمایت قاطعانه مدیران ومسئولان از این قشر را می طلبد .

وی هدف وماموریت پارلمان زنان را تقویت مشارکت و نقش زنان درتصمیم گیری ها دانست و عنوان کرد: باوجود زنان شایسته وتوانمند این پارلمان به عنوان یکی از ابزارهای تحقق افزایش مشارکت زنان در دستیابی به توسعه پایدار و ونقش آفرینی در حوزه تصمیم گیری خواهد بود.

در انتهای جلسه باحضور سایر اعضا، بانوان فعال سیاسی و اجتماعی همچون معلمان، دانشجویان، اساتید، مدیران دولتی و غیردولتی، اصناف، صنعتگران، شوراها ودهیاران انتخابات هیات مدیره رسما برگزار شد و افراد ذیل حائز اکثریت آرا شدند.

۱-خانم فانوس داراب پور
۲-معصومه جلیلی
۳-توران کیارسی
۴-معصومه اسدپورکوفی
۵-مریم جاویدان
۶-سکینه ورناصری
۷-هدیه محمدی حاجیوند
۸-خدیجه اسدی