• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۶-۲۱
  • شناسه خبر: 1985

با نظر قاضی غضنفرآبادی مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد  

با نظر قاضی غضنفرآبادی مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد/5 سال و یک ماه حبس برای جوانفکر با رآی شعبه اول دادگاه انقلاب اسفندیار مشایی مجموعا به ۶ و نیم سال حبس برای سه اتهام محکوم شد. براساس رأی ...

با نظر قاضی غضنفرآبادی مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد

مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد/5 سال و یک ماه حبس برای جوانفکر

با رآی شعبه اول دادگاه انقلاب اسفندیار مشایی مجموعا به ۶ و نیم سال حبس برای سه اتهام محکوم شد.

براساس رأی دادگاه انقلاب اسفندیار رحیم مشایی به ۶.۵ سال حبس محکوم شد.

 

این در حالی است که مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به ۵ سال حبس و برای دو اتهام دیگر خود به ترتیب یک سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

 

این در حالی است که جوانفکر هم در همان پرونده به 5 سال  و یک ماه حبس محکوم شده است.

 

در مورد اتهامات دیگر مشایی و افراد دیگر پرونده همچنان در دادگاه مفتوح است.